Péče o výrobek

 

Vážený zákazníku,

děkujeme, že si plánujete zakoupit náš výrobek z rodiny O bag (dále jen výrobky O bag). Naším cílem je Vaše co největší spokojenost a proto si dovolujeme upozornit na několik skutečností o výrobcích O bag a poradit Vám, jak se zakoupeným zbožím zacházet, aby Vám co nejdéle a k plné spokojenosti sloužilo.


  1.    Modely kabelek O bag se skládají z hlavní nosné přihrádky z velmi lehkého materiálu EVA a držadel z různých materiálů, která jsou vhodná pro nošení v ruce i přes rameno.
  2.    Těla modelů kabelek O bag jsou zhotovena z lehčeného materiálu EVA. Tento materiál se vyznačuje svou lehkostí, měkkostí a zároveň pevností.
  3.    Materiál EVA je odolný vůči UV záření, čímž si zachovává dlouhodobě svou původní barvu.
  4.    Držadla z přírodních nebo syntetických materiálů lze měnit dle potřeby. Jejich instalace je velmi jednoduchá; všechna držadla se připevňují šroubováním - závit nedotahujte, aby nevznikl otlak.
  5.    Hlavní nosná přihrádka je vyráběna v různých barevných variantách a lze ji kombinovat s mnoha druhy držadel, s vnitřní taškou a dalšími příslušnými originálními doplňky.
  6.    Kabelky O bag jsou módní doplněk určený k přenášení příležitostných malých, lehkých věcí. Kabelka nemůže sloužit pro každodenní nošení těžších předmětů nad limit maximální doporučené zátěže. Maximální zatížení kabelky je 2 kg.
  7.    Kabelka není vhodná pro přenášení tekutin bez pevného obalu, ostrých a horkých předmětů, chemikálií ani výbušnin.
  8.    Kabelka není určena pro přenášení nebo transport zvířat.
  9.    Kabelku nepřetěžujte jednostranně ani bodově. Používejte ji k účelu, pro který byla vyrobena.
 10.   Kabelku používejte tak, aby nedocházelo k jejímu rychlému opotřebení, znečištění nebo mechanickému poškození.  
 11.   Doporučujeme po použití kabelky odstranit držadla a vyprázdnit její obsah tak, aby se kabelka kontinuálně nezatěžovala a mohla si tak zachovat svůj původní tvar.
 12.   Kabelku lze udržovat tak, že ji omyjete vlažnou vodou, vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Kabelku nesušte v mikrovlnné troubě ani v blízkosti tepelného zdroje. Držadla ani vnitřní tašku neperte. V případě jejich ušpinění vlivem účinku potu a tření nebo poškození lze dokoupit nový produkt.
 13.   Poutka vnitřní tašky neslouží k zavěšení na kočárek.
 14.   Výrobky O bag jsou módní / trendové zboží a předpokládá se jejich sezonní použití.
 15.   Výrobky O bag chraňte před nežádoucím mechanickým poškozením (oděrem, vrypem, tahem, tlakem, vpichem a řezem), kyselinou, rozpouštědly, otevřeným ohněm a před přímým i nepřímým slunečním zářením.

 16.   U výrobků O bag se nesmí provádět nevhodné úpravy (změna tvaru a struktury materiálu apod.).
 17.   V případě reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy je třeba zboží odeslat řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození (tělo kabelky v krabici apod.).
 
Poškození výrobku nedodržením výše uvedených zásad nemůže být předmětem reklamace.
 

Reklamace se nevztahuje na změny vlastností kabelky a jejich součástí, které vznikly vlivem mechanického používání, záměny v účelovém použití věci nebo mechanického poškození v závislosti na intenzitě a způsobu používání.
Při používání kabelky nebo její součásti s vyskytnuvší se možnou vadou může dojít k prohloubení vady až do stavu neopravitelnosti nebo úplného zničení věci. V případě výskytu vady proto výrobek dále nepoužívejte a uplatněte reklamaci bez zbytečného odkladu.


NÁVOD NA OŠETŘENÍ VÝROBKŮ

Výrobky z přírodní usně disponují dostatečnou povrchovou úpravou vůči vlhku, přesto je nedoporučujeme promáčet. Mokré skvrny uschnou samy. Při větším promočení otřete vlhkou jemnou houbou či utěrkou a nechte pozvolna vyschnout při pokojové teplotě. Useň může po promočení lehce ztmavnout. 1x až 2x ročně ošetřete výrobek vhodným přípravkem.

- Mastné skvrny (čerstvé) posypte magnesiem nebo křídovým prachem a nechte účinkovat 24 hodin. Prach jemně odstraňte.
- Získaná patina useň neznehodnocuje, ale naopak ji přidává charakter přírodního produktu.
- Barva z držadel může být v případě navlhčení či nadměrné zátěže přenesena na oděv.

- Struktura a barevné odlišnosti materiálu nemohou být předmětem reklamace.

Výrobky z umělých materiálů nejsou stejně kvalitní jako usňové a mají tedy kratší životnost než výrobky z usně. Čistěte navlhčeným hadříkem a vytřete do sucha. Při namočení je otřete suchým hadříkem a nechte vyschnout při pokojové teplotě. Výrobek nesušte v blízkosti tepelného zdroje. Upravte do původního tvaru např. vycpáním papírem, aby si zachovaly tvar.

Výrobky z lakovaného materiálu očistěte mírně navlhčenou utěrkou a dosucha utřete. Výrobek nesušte v blízkosti tepelného zdroje. Nevystavujte vlhkému prostředí.

Výrobky z textilu a nylonu není žádoucí promáčet. Čistit jemným silonovým kartáčkem. Není doporučeno prát v automatické pračce.

Výrobky z proutí a lýka mají zvýšenou citlivost na vlhko, není tedy doporučeno jejich promočení. S ohledem na použitý materiál a sezónní určení u nich dochází k rychlejšímu přirozenému opotřebení. Dojde-li ke zmoknutí, vytvarujte výrobek do původního tvaru, opatrně a pozvolna nechte vyschnout při pokojové teplotě. Zátež výrobku z těchto materiálů nesmí přesáhnout 2 kg.

Výrobky galanterie nesmí být přetěžovány jednostranně ani bodově, hmotnost obsahu musí být vždy úměrná charakteru výrobku pevnosti materiálu. Používejte výrobek vždy k účelu, pro který je určen a respektujte maximální povolenou nosnost 2 kg.

Poškození výrobku nedodržením uvedených a všeobecně platných zásad nemůže být předmětem reklamace.
Hodinky O clock
 
Vodovzdornost hodinek O clock, O click a O chive
Hodinky O clock jsou tzv. vodovzdorné do úrovně 3 ATM. Úroveň 3 ATM znamená, že hodinky jsou chráněny před běžným stykem s vodou (déšť, pot, vlhkost a náhodný styk s vodou), ale nejsou vodovzdorné v situacích, kdy na ně působí tlak vody.


Pokyny pro použití
Výrobek O clock, O click a O chive se skládá ze dvou částí – silikonový pásek (O clock) nebo obruba z PVC (O click, O chive) a vyjímatelný mechanismus hodinek samotných.

Hodinky se nastavují zcela standartním postupem pomocí regulačního tlačítka na pravém boku výrobku. Regulační tlačítko je nutno nejprve vytáhnout a následovně s ním otáčet až do požadované polohy ručiček. Je nutné nenechávat regulační tlačítko otevřené, aby nedošlo ke ztrátě vodovzdornosti. Se silikonovým páskem je nutné zacházet velmi opatrně, zejména nasazovat hodinky šetrně a předejít tak možnosti vzniku jakékoliv vady.


Pokyny pro vyjmutí mechanismu hodinek 
Pro vyjmutí hodinek postačí mírný tlak na vnitřní stranu pásku uprostřed kulaté základny. Při vyjímání mechanismu věnujte pozornost regulačnímu tlačítku a následně manipulujte i s páskem se zvláštní opatrností.


Odpovědnost za vady 
Záruka je spotřebitelům poskytována společností FULLSPOT na základě DJgs z 2. února 2002, č. 24, o materiálech určených k prodeji a záruce na spotřební zboží.
Jakmile bude na výrobku O clock, O click nebo O chive zjištěna jakákoliv vada, výrobek dále nepoužívejte a uplatněte nárok na reklamaci bez zbytečného odkladu u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. V okamžiku ohlášení vady musí být současně předložen doklad o zakoupení výrobku, přičemž datum vystavení a okamžik ohlášení vady nesmí být vzdálené více než 24 měsíců. Na baterii se vztahuje pouze šestiměsíční záruční lhůta. Záruka se vztahuje na výrobní či materiálové závady.
Kromě závazných a nepředpojatých práv, která jsou poskytována kupujícímu na základě zákonných ustanovení, jsou ze záruky vyloučeny následující škody:
    •    Vady způsobené spotřebitelem nebo nesprávným používáním (přetržený řemínek z důvodu nevhodně zvolené velikosti) či údržbou hodinek nebo jejich skladováním na místech, která nejsou v souladu s návodem nebo zdravým rozumem.
    •    Normální používání výrobku nebo jeho komponentů. Tato záruka neplatí, pokud je výrobek opravován nepovolanými osobami nebo za pomoci dílů, které nejsou originální nebo nesplňují potřebné požadavky na bezpečnost a kvalitu.
Vznik vady neumožňuje prodloužení záruční lhůty nad limity uvedené v záručním listu. Po prověření vady na výrobku lze dospět ke dvěma závěrům:
    •    Výrobek je vadný a v tom případě bude neprodleně zahájena oprava a bude provedena co nejrychleji.
    •    Uvedená vada neexistuje. V tom případě naúčtuje prodejce náklady na technické prověření a na žádost zákazníka vypracuje odhad nákladů na případnou opravu.


Upozornění
Hodinky O clock nejsou hračka a nejsou určeny dětem do 3 let.
 Sluneční brýle O sun
 
Sestrojení slunečních brýlí O sun
Pro sejmutí čočky postačí mírný tlak na vnitřní část rámu brýlí.
1.   Vložte obruby čočky počínaje od vnějšího okraje rámu brýlí.
2.   Stiskněte obruby čočky velmi jemně a postupujte až k přemostění nad nosem.
3.   Odeberte nožičky brýlí stisknutím kovové části.
4.   Vložte nové nožičky brýlí na určené místo a uzamkněte kovovým tlačítkem.


Pokyny pro použití
Výrobek O sun se skládá z předního těla, nožiček brýlí a obrub čoček, všechny tyto části býlí jsou variabilní a vyměnitelné. Zacházejte se všemi částmi jemně a šetrně, tím předejdete možnosti vzniku závady.

Obruby a čočky jsou vyrobeny pro běžné nošení, kdy se nepředpokládá nadměrné zatížení. Sluneční brýle nejsou vhodné pro přímé pozorování slunce a uměle vyrobených zdrojů UV záření. Sluneční brýle rovněž nejsou vhodné pro jízdu za snížené viditelnosti, za soumraku nebo v noci.
Doporučujeme brýle čistit vodou nebo neutrálním mýdlem a nepoužívat znečištěné a drsné tkaniny, které by mohly poškodit brýle samotné.
Brýle uchovávejte ve vhodném pouzdru, tím zajistíte prodloužení jejich životnosti. Dále brýle nevystavujte nepřiměřenému slunečnímu záření, teplotám vyšším než 40 stupňů Celsia a chraňte výrobek před stykem s chemickými látky jako například laky a barvy na vlasy.
 

Odpovědnost za vady 
Jakmile bude na výrobku O sun zjištěna jakákoliv vada, výrobek dále nepoužívejte a uplatněte nárok na reklamaci bez zbytečného odkladu u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. V okamžiku ohlášení vady musí být současně předložen doklad o zakoupení výrobku, přičemž datum vystavení a okamžik ohlášení vady nesmí být vzdálené více než 24 měsíců.
Kromě závazných a nepředpojatých práv, která jsou poskytována kupujícímu na základě zákonných ustanovení, jsou ze záruky vyloučeny následující škody:
    •    Vady způsobené spotřebitelem nebo nesprávným používáním či údržbou slunečních brýlí nebo jejich skladováním na místech, která nejsou v souladu s návodem nebo zdravým rozumem.
    •    Normální používání výrobku nebo jeho komponentů. Tato záruka neplatí, pokud je výrobek opravován nepovolanými osobami nebo za pomocí dílů, které nejsou originální nebo nesplňují potřebné požadavky na bezpečnost a kvalitu.
Po prověření reklamované závady lze dospět ke dvěma závěrům:
    •    Výrobek je vadný a v tom případě bude neprodleně zahájena oprava a bude provedena co nejrychleji.
    •    Uvedená vada neexistuje. V tom případě naúčtuje prodejce náklady na technické prověření a na žádost zákazníka vypracuje odhad nákladů na případnou opravu.


Upozornění

Sluneční brýle O sun nejsou hračka a nejsou určeny dětem do 3 let.